Οι καλύτερες πρακτικές στην επαρχία Kalmar. Νυχτερινοί περιπάτοι – μία μέθοδος για εξοικονόμηση ενέργειας. Οι νυχτερινοί περιπάτοι είναι ενεργειακοί ελέγχοι σε καταστήματα όταν αυτά είναι κλειστά. Είναι μία εύκολη μέθοδος για να εντοπιστούν σπατάλες ενέργειας και για να ξεκινήσουν διεργασίες για καλύτερη ενεργειακή απόδοση, η οποία περιλαμβάνει την παρακολούθηση της ενέργειας επί καθημερινής βάσεως. Κατά την διάρκεια των νυχτερινών επιδρομών εντοπίζονται αναμμένα φώτα, ενεργοποιημένοι εξαερισμοί και μη αναγκαία θέρμανση χώρου. Η μέθοδος έχει εφαρμοστεί στην κατασκευαστική βιομηχανία για χρόνια. Αρκετά συχνά βρίσκουμε ψύξη και θέρμανση ταυτόχρονα. Οι μετρητές θερμοκρασίας και υγρασίας είναι αρκετά χρήσιμα εργαλεία, ιδιαίτερα για τα ψυγεία νερού και αναψυκτικών. Τα καταστήματα δεν παρακολουθούν τις θερμοκρασίες. Είναι εύκολο να δείξουμε ότι τα ψυγεία μπορούν να απενεργοποιούνται τη νύχτα, αφού τα προϊόντα δεν χρειάζονται ψύξη. Ένα κατάστημα είχε εννέα ψυγεία αναψυκτικών και νερού. Τα ψυγεία ήταν ενεργοποιημένα όλο το εικοσιτετράωρο. Τα ψυγεία με πόρτες είχαν θερμοκρασία 3-6 βαθμούς και αυτά χωρίς πόρτες είχαν θερμοκρασία 10-12 βαθμούς. Η συμβουλή ήταν να ρυθμιστεί ένας χρόνοδιακόπτης και να επιτραπεί ψηλότερη θερμοκρασία στα πιο κρύα ψυγεία. Με αυτά τα απλά και φθηνά μέτρα το κατάστημα εξοικονόμησε 12000 kWh και 1300€ τον χρόνο. Ο χρόνος αποπληρωμής ήταν λιγότερο από μίαν εβδομάδα. Δημιουργήθηκε από το ενεργειακό γραφείο της Νοτιοανατολικής Σουηδίας και παρουσιάστηκε στην επαρχία Kalmar.